Momentálne prebieha hlasovanie

HLASUJTE ZA CENU VEREJNOSTI | 2024

Kultúra a rozvoj spoločenského života

Anna Botošová

HLASUJTE TU

dcéra husľového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu, pôsobila ako tajomníčka Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny či ako hlavná radkyňa pre problematiku národnostných menšín. Participovala a tvorila podklady k prijatiu dôležitých ľudsko-právnych dokumentov, spracovávala legislatívne podklady k zmierneniu chudoby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity sa zaoberala projektmi, ktoré napomohli tomu, aby sa občania z rómskych komunít stali súčasťou občianskej spoločnosti. V niekoľkých knižných publikáciách zmapovala kultúrne tradície Rómov. Okrem toho riešila otázky postavenia ženy v spoločnosti, témy týraných žien, vzdelávacích programov, zameraných na dotknutú tému a hlavne témy na nediskrimináciu, rovnosť príležitostí a rešpektovania inakosti v spoločnosti.

Anna Botošová

Martin Hatala

HLASUJTE TU

je spisovateľ, stand-up komik, podcaster, ilustrátor a grafik. Pôvodom z Košíc, dnes už hrdý Petržalčan. Vo vydavateľstve Artis Omnis mu vyšli doposiaľ tri knihy, je stabilnou súčasťou stand-up projektu Silné reči, má vlastný podcast Geekfellaz s Vladom Mikulášom a je aktívnym členom literárneho klubu Spisopriatelia. Písaniu a rozvíjaniu mladých literárnych talentov sa venuje už 20 rokov – spoluorganizoval literárny seminár Medziriadky, pravidelne býva porotcom literárnych súťaží (napr. Literárny Zvolen) a s ďalším Petržalčanom Marekom Vaňousom z OZ Spisopriatelia tvoria podcast Aj Ty Môžeš Písať zameraný na pomoc začínajúcim autorom. Pravidelne sa zúčastňuje literárneho klubu v Petržalskej knižnici. Vo svojich stand-upoch veľmi vtipne spracúva ematiku sklerózy multiplex (SM), ktorá mu bola diagnostikovaná.

Martin Hatala

Otakar Kořínek

HLASUJTE TU

v Petržalke žije od roku 1986. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a istý čas pôsobil ako právnik. V roku 1991 bol tlačovým tajomníkom predsedu Federálneho zhromaždenia A. Dubčeka. Pracoval ako novinár, spravodajca TASR v USA (1992 – 1998), pôsobil v ako generálny konzul ČSFR v Los Angeles (1992) a Slovenskej republiky v Haagu (2008). Z angličtiny preložil vyše 200 románov, esejí i divadelných hier. Za umelecký preklad bol dva razy odmenený Hollého cenou (najvyššie ocenenie za preklad), v roku 1988 získal cenu Ludvík za najlepší preklad literatúry sci-fi vo vtedajšej ČSSR a bol zapísaný do Čestnej listiny YBBY za preklad Tolkienovho Pána prsteňov. Napísal prózy Washington – Sedem rokov v centre moci a Vtedy v Amerike, z literatúry faktu Pozývací list (1988) a beletrizovaný cestopis z Talianska Do Amalfi na kávu.

Otakar Kořínek

Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu

Matej Beňuš

HLASUJTE TU

reprezentuje Slovensko vo vodnom slalome. Od narodenia býva v Petržalke – vyrastal v športovej rodine. Je držiteľom 8 zlatých medailí z MS vo vodnom slalome a 7 zlatých medailí z majstrovstiev Európy v kategórii hliadok. V individuálnych disciplínach získal bronzovú medailu na MS 2011 a striebro a dva bronzy z ME 2010, 2013 a 2015. Je taktiež celkovým víťazom Svetového pohára z rokov 2010 a 2015, ku ktorým pridal v ďalších rokoch dve strieborné a dve bronzové umiestnenia. Okrem toho je víťazom Slovenského pohára v ročníkoch 2010 a 2012, v roku 2009 skončil bronzový. Na Letných olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro získal striebornú medailu. Vo vodnom zjazde získal v roku 2017 na majstrovstvách sveta striebornú medailu. Toto leto bojuje o ďalšie medaily na olympijských hrách v Paríži.

Matej Beňuš

Alica Grofová-Chladeková

HLASUJTE TU

v Petržalke žije od roku 1981. Medzi jej športové tituly patrí vicemajsterka sveta, akademická majsterka sveta, dvojnásobná juniorská majsterka Európy, celkovo je držiteľkou 20 medailí zo športových šampionátov. Najväčší úspech dosiahla na stolnotenisových MS v Sarajeve v roku 1973, kde získala striebornú medailu v dvojhre a bronzovú v zmiešanej štvorhre. Odvtedy sa žiadnej Európanke nepodarilo prebojovať na svetovom šampionáte do finále. V tom období bola viackrát vypočúvaná Štátnou bezpečnosťou. Tri roky organizovala na slovenských školách projekt s účasťou takmer 50 tisíc detí, ale aj dospelých a seniorov. Dvakrát bol vyhodnotený svetovou federáciou ITTF ako najlepší na svete. V Petržalke dlhodobo vedie krúžky stolného tenisu pre deti.

Alica Grofová-Chladeková

Viera Ripková

HLASUJTE TU

je majiteľkou ženského fitnescentra v Petržalke, ktoré je už pätnásť rokov oázou zdravia a dobrej nálady pre ženy bez rozdielu veku (najstaršia členka má 82 rokov). Okrem kvalitného cvičenia vedie ženy aj k zdravému životnému štýlu, venuje sa Programu regulácie hmotnosti, krabičkovej diéte, kurzu Čítanie potravinových etikiet na potravinách; organizuje preventívne zdravotné prednášky, napr. kontrolu materských znamienok dermatologičkou alebo kontrolu cholesterolu a viscerálnej obezity. Vytvorila bežecký tím Predbehni samu seba, s ktorým sa jej členky zúčastňujú na mestských behoch. Organizuje tiež turistické pobyty, fit dovolenky či cyklovýlety na Slovensku i v zahraničí, ktoré neplnia len pohybovú, ale aj socializačnú úlohu.

Viera Ripková

Sociálna práca a ochrana života a zdravia

Marianna Bezeková

HLASUJTE TU

vyštudovala pediatriu na Lekárskej fakulte UK V Bratislave. Napriek pokročilému dôchodkovému veku stále pracuje v Univerzitnej nemocnici na Antolskej v Petržalke od otvorenia Kliniky pre deti a dorast A. Gertlíka ako všeobecná lekárka pre deti a dorast. Pomohla veľkému množstvu detí, čo je však cennejšie ako lekárska pomoc, je jej láska k deťom a oddanosť k práci. Pred desiatimi rokmi (ako 60-ročná) odcestovala pracovať ako lekárka na pol roka do Ugandy, aby si splnila sen pomáhať deťom v Afrike.

Marianna Bezeková

Janka Sebera Chládecká

HLASUJTE TU

vyštudovala dva pedagogické odbory, jednu s aprobáciou psychológia a ruský jazyk a druhú, pedagogiku a psychológiu. Dlhoročne sa venuje vzdelávaniu seniorov, je zakladateľkou PLUS - Petržalskej letnej univerzity seniorov. Je odborná zamestnankyňa pre tvorbu koncepcií, programov a projektov vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave, vedie tiež Univerzitu tretieho veku. Je zakladateľkou a riaditeľkou Petržalskej klubovne aktívnych seniorov, ktorá sídli na Osuského ulici v Petržalke. Je dôležitým článkom v spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Ekonomickou univerzitou. Pre svojich kolegov a spolupracovníkov je pre svoj mimoriadne srdečný a aktívny prístup k problematike vzdelávania seniorov vzorom a inšpiráciou.

Janka Sebera Chládecká

Juraj Vittek

HLASUJTE TU

Otec Juraj, je vyše dvadsať rokov rímskokatolíckym kňazom, aktuálne farárom a hlavou komunity veriacich v Petržalke vo farnosti Svätej rodiny. Slúži aj na rôznych ďalších úrovniach života bratislavskej arcidiecézy. Je doktor filozofie – prednáša metafyziku a filozofiu poznania na katedre filozofie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Zameriava sa na "teológiu svätých", ktorá podľa jeho slov dáva spoznať krásnu tvár katolíckej Cirkvi. Moderuje blog a televíznu reláciu vKontexte v katolíckej televízii. Teší sa obrovskej obľube medzi farníkmi a farníčkami a svojím entuziazmom rozdáva radosť a nádej celej komunite.

Juraj Vittek

Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia

Ľuboš Kačírek

HLASUJTE TU

je historik, muzeológ, vysokoškolský pedagóg, ale aj turistický sprievodca; autor a spoluautor niekoľkých desiatok historických publikácií, autor učebníc dejepisu pre základné a stredné školy, no predovšetkým zanietený bádateľ histórie Petržalky.
V Petržalke býva od roku 1982 a jej história ho zaujala natoľko, že ju začal podrobne študovať, pátrať po dokumentoch, dobových artefaktoch a po všetkých informáciách, ktoré by priblížili život v Petržalke od 19. storočia po dnešok. Láske a zaujatiu k histórii Petržalky vedie aj svojich študentov, ktorých zapojil do prípravy viacerých výstav o dejinách Petržalky, vrátane cyklu Taká bola Petržalka. Svoje bádanie zhrnul vo viacerých publikáciách – Petržalka do roku 1918, Petržalka v rokoch 1919 – 1946, 100. výročie pripojenia Petržalky k Československu, Petržalka – oddychové zázemie Bratislavy v 19. storočí a Taká bola Petržalka.

Ľuboš Kačírek

Vladimír Kovár

HLASUJTE TU

zasvätil život práci s mládežou. Dlhé roky pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na fakulte Chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) a na Materiálovo-technologickej fakulte STU. Vedenie školy mu udelilo bronzovú plaketu za mimoriadne zásluhy o rozvoj STU v Bratislave a rozvoj vzdelanosti a vedy. Trikrát bol poslancom miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Bol prezidentom Mensa Slovensko (1997-2001), angažoval sa v Slovenskej numizmatickej spoločnosti (bronzová medaila Za zásluhy o rozvoj numizmatiky. Prekladal anglické knihy s hlavolamami pre deti a napísal aj vlastnú knihu – Poďme na to logicky. Je členom kolektívu autorov Encyclopaedie Beliany, ktorú vydáva Encyklopedický ústav SAV.

Vladimír Kovár

Janette Motlová

HLASUJTE TU

je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Za svoje blogy získala Novinársku cenu, ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá (2015) a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou. Nadácia Orange jej udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti (2017). Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami ľudí. Napísala aj autobiografický román Cigánka. Je vydatá, má tri deti, z nich jedno adoptívne a žije dlhé roky v Petržalke.

Janette Motlová

Životné prostredie a ochrana prírody

Ochranárske združenie BROZ

HLASUJTE TU

vzniklo v roku 1997, vedie ho Petržalčan Tomáš Kušík. Tvorí ho tím profesionálnych ochranárov, ktorí realizujú mnohé ochranárske opatrenia v chránených územiach, ale aj mimo nich. Zameriavajú sa na oblasť Podunajskej nížiny, ale mnohé projekty zasahujú aj do iných častí Slovenska. Na území Petržalky BROZ realizuje ochranu lužných lesov. Zásluhou združenia bol zastavený veľkoplošný holorub v Ovsišti, rozsiahlym výrubom zabránili aj v ďalších lokalitách. Členovia BROZ vypracovali projekt ochrany, na základe ktorého bola vyhlásená prírodná rezervácia Starý háj. Podieľali sa na vyhlásení chránených areálov Chorvátske rameno, Pečniansky les a Soví les. V oblasti Ovsištskej riviéry vybudovali hniezdnu stenu, ktorú od roku 2021 využívajú brehule hnedé.

Ochranárske združenie BROZ

Jonáš Gruska

HLASUJTE TU

je zvukový umelec a nadšený mykológ, zakladateľ vydavateľstva LOM, priestoru LOM v Petržalke a festivalu MYKOLOM. Je autorom knihy Petržalské lišajníky a webovej stránky, ktorá mapuje lišajníky rastúce na petržalských betónových štruktúrach. Kniha obsahuje krátky úvod o tom, ako lišajníky fungujú, ako sa rozmnožujú a na čo sa využívajú, ako aj malý atlas najčastejších druhov. Múriky sú zaznačené aj na mape, podľa ktorej je možné lokality nájsť a preskúmať. Organizoval podujatie Občianska veda a úvod do lišajníkov.

Jonáš Gruska

KOZA v háji

HLASUJTE TU

je jednou z prvých komunitných záhrad v Petržalke. Vznikla v marci 2018 založením občianskeho združenia KoZa v Háji („komunitná záhrada v Starom háji“). Hlavným cieľom je revitalizácia nevyužívaného priestoru schátraných pieskovísk v lokalite Hrobákovej ulice a vybudovanie fungujúcej komunitnej záhrady. KOZA v háji je krásny príklad komunitnej angažovanosti obyvateľov. Nie je len o pestovaní zeleniny vo vyvýšených záhonoch, ale najmä o vzájomnej spolupráci na skrášľovaní svojho okolia. Svoje skúsenosti ďalej zdieľajú aj s ostatnými obyvateľmi Petržalky, ktorí si vytvorili podobné komunitné priestory.

KOZA v háji

HLASUJTE ZA ABSOLÚTNEHO VÍŤAZA/VÍŤAZKU CENY JUNIOR OSOBNOSTI | 2024

Roman Biel

ZŠ Turnianska, 7. ročník


Je ako všetky juniorské osobnosti Petržalky vynikajúcim žiakom. Zanietený tanečník spoločenských tancov pritom delí svoj čas medzi školu a tréningy. Jeho vitrínu zdobí mnoho trofejí, spomeňme 1. miesto v súťaži Juniorov v Taliansku, dve 1. miesta na Veľkej cene južnej Moravy 2024 či striebro na Newcastle Dance Trophy. A ešte zaujímavosť: v roku 2019 Roman vyhral kasting na rolu 6-ročného M.R. Štefánika vo filme Generál (zatiaľ nedokončený).


HLASUJTE TU

Natália Černohousová

ZŠ Tupolevova, 9. ročník


Je aktívnou členkou školského parlamentu, dobrovoľníči pri benefičných zbierkach. Je všestranne úspešnou žiačkou. Školu reprezentuje najmä v športových súťažiach, získala 2. miesto v Olympijskom odznaku všestrannosti, aj v školských basketbalových a volejbalových turnajoch. Úspechy zbiera i na poli vedy – v chemickej olympiáde a na medzinárodnej súťaži Fyzikálny náboj. Je členkou detského FS Hájenka.


HLASUJTE TU

Lucia Krajčíková

ZŠ Gessayova, 9. ročník


je jednoducho jednotka – a presne taký bol počas celých deviatich rokov aj jej prospech – ani raz sa nevychýlil z priemeru 1,0. Pravidelne sa zúčastňuje olympiád a súťaží a dosahuje skvelé výsledky. V tomto školskom roku postúpila z 1. miesta v dejepisnej olympiáde do krajského kola.


HLASUJTE TU

Sebastián Kráľovič

ZŠ Budatínska


Sebastiánov príbeh i ocenenie sú trochu iné, než tie predošlé – v ankete Junior osobnosti získal cenu Detský čin roka za záchranu ľudského života. Vďaka všímavosti, duchaprítomnosti a pohotovej reakcii zabránil nerozvážnemu činu spolužiaka, ktorý by mal fatálny koniec.


HLASUJTE TU

Tomáš Marták

ZŠ Budatínska, 9. ročník


Je výborný žiak, zdatný športovec, vynikajúci recitátor a vášnivý milovník umenia – ktoré i sám realizuje. Ako spoluautor napríklad vytvoril živú maketu sály baletu SND. Aktívne sa zapája do organizácie školských akcií – ako výtvarník, účinkujúci i technik.


HLASUJTE TU

Simon Matejka

ZŠ Turnianska, 5. ročník


Sa od raného detstva venuje šachu. Jeho výsledky hovoria za všetko – opakovane obsadzuje najvyššie priečky slovenských (i európskych) majstrovských turnajov. Tento rok sa umiestnil na 1. mieste na Majstrovstvách Slovenska v Štandard šachu v kategórii chlapcov do 12 rokov a o titul sa chystá zabojovať aj na majstrovstvách sveta v Taliansku.


HLASUJTE TU

Adela Matyášová

ZŠ Černyševského, 5. ročník


Miluje tanec, špeciálne show dance, v ktorom dosahuje medzinárodné úspechy. Napríklad vlani s tímom obsadila na MS v nemeckej Riese 4. miesto a na Majstrovstvách Európy v Lašku (Slovinsko) získala vo formáciách dokonca zlato. Adela reprezentuje školu aj na Hviezdoslavovom Kubíne.


HLASUJTE TU

Kristína Paršová

ZŠ Dudova, 9. ročník


Je majsterkou slovenského jazyka. Potvrdzujú to jej výsledky z okresného a krajského kola Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, kde sa umiestnila na 1. a 2. mieste. A nielen to – o svoju vášeň sa delí prostredníctvom prác realizovaných v rámci programu Môj svet slovenčiny, pre ktorý vytvorila neuveriteľných 27 projektov.


HLASUJTE TU

Matúš Scholtz

ZŠ Lachova, 8. ročník


Okrem toho, že je vynikajúcim žiakom a úspešným riešiteľom rôznych predmetových olympiád (geografia, matematika, dejepis a informatika), má aj druhý život. Trávi ho na brehu jazier, potokov či riek – je totiž vášnivým súťažným rybárom. Na rybárskych pretekoch Liga mládeže finále LRV feeder sa v roku 2023 umiestnil na 3. mieste, úspešne reprezentoval aj na Majstrovstvách SR juniorov 2023 v love rýb.


HLASUJTE TU

Hana Lilith Slavkovská

ZŠ Černyševského, 5. ročník


Vyniká v matematike i v umeleckom prednese. V roku 2023 sa zúčastnila súťaže Easy Math, kde úspešne ukončila pokročilú úroveň programu mentálnej matematiky. Pravidelne zažiari na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.


HLASUJTE TU

O ČOM JE OSOBNOSŤ PETRŽALKY?

Mestská časť Bratislava-Petržalka už od roku 1998 organizuje slávnostné podujatie Osobnosť Petržalky, počas ktorého sa snaží prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do jej histórie, prispeli k šíreniu jej dobrého mena a rozvoju, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život.

KATEGÓRIE V ROKU 2024

Návrhy širokej verejnosti na ocenenie Osobnosť Petržalky 2024 je možné podávať do piatka 31. mája 2024 (vrátane), a to v piatich hlavných kategóriách: 1. Kultúra a rozvoj spoločenského života, 2. Sociálna práca a ochrana života a zdravia, 3. Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, 4. Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia a 5. Životné prostredie a ochrana prírody. Šiestu kategóriu cena In memoriam za celoživotný prínos našej komunite navrhuje priamo starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka, o kategóriách Cena verejnosti a Junior osobnosť Petržalky rozhodnete vy - Petržalčania a naši návštevníci vo verejnom ONLINE hlasovaní, ktoré bude dostupné priamo na tomto webe.

VYHRAJTE 10 POZVÁNOK

Piatich z vás za prijaté nominácie a piatich z vás za prijaté hlasy odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na slávnostné podujatie s odovzdávaním ocenení, ktoré sa uskutoční 20. septembra. Ďakujeme vám za všetky prijaté nominácie.

VIDEOVIZITKY OSOBNOSTÍ PETRŽALKY 2023

HISTÓRIA OSOBNOSTI PETRŽALKY

Od roku 1998 sme spoločne ocenili už desiatky Osobností Petržalky. Pozrite sa na výber desiatich z nich a ak poznáte niekoho podobného vo svojom okolí, čakáme na vašu nomináciu. Úplný zoznam ocenených Osobností Petržalky nájdete TU.


Vybraní víťazi predošlých rokov


2009 Kamil Peteraj | KULTÚRA

Je rodený Petržalčan a Petržalka dodnes prevláda v jeho spomienkach, čo sa odzrkadľuje v jeho fenomenálnej tvorbe. Kamil Peteraj nikdy nezabudol na to, odkiaľ pochádza. Veď fakt, že je Petržalčan, pri každej príležitosti aj hrdo zdôrazňuje. To má mimoriadny prínos pre mladých Petržalčanov, ktorí nemajú vzťah k svojmu rodisku a súčasne tak reprezentuje našu mestskú časť. Je autorom viacerých literárnych či hudobných textov, za ktoré získal niekoľko ocenení. V súčasnosti pracuje v reklamnom priemysle.


2018 Ľubica Kaiserová | SOCIÁLNA PRÁCA

Ľubica Kaiserová, prezývaná aj „mama všetkých predčasniatok z Antolskej“ svoju prácu neberie ako povolanie, ale ako poslanie. Od začiatku jej k srdcu prirástli bábätká, ktoré po predčasnom pôrode často nevážili ani celé kilo. Práca s malinkými bojovníkmi je veľmi náročná nielen fyzicky, ale najmä psychicky. Pani Ľubka sa svojmu životnému poslaniu venuje už viac ako 25 rokov. V súčasnosti pôsobí ako staničná sestra na JIS pre novorodencov v nemocnici sv. Cyrila a Metoda.


2006 Marián Kochanský | KULTÚRA

Marián Kochanský bol slovenský hudobník, skladateľ a spevák, známy ako líder skupiny Lojzo. Od detstva hral na akordeóne. Bol vedúcim domova dôchodcov a organizačným pracovníkom kultúrnych zariadení. Jeho najznámejšou piesňou, ktorú nahral spolu so skupinou Elán, je „Že mi je ľúto”.


2016 Zuzana Milátová | SOCIÁLNA PRÁCA

Zuzana Milátová je spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Priama práca s deťmi a mládežou v uliciach Petržalky neformálnym a preventívnym spôsobom sa stala jej vášňou. Občianske združenie KASPIAN u nás pôsobí od roku 2007 a jeho konkrétne aktivity v sociálnej práci majú dosah zhruba na 400 detí a mladých ľudí ročne.


2003 Daniel Hevier | KULTÚRA

Známeho spisovateľa netreba dvakrát predstavovať. Daniel Hevier svoj život zasvätil písaniu, založil vlastné vydavateľstvo Hevi a vydal viac ako sto kníh. Autor je na Slovensku považovaný za priekopníka tvorivého písania. V súčasnosti organizuje tiež viacero workshopov. So svojimi čitateľmi je v pravidelnom a úzkom kontakte na sociálnych sieťach.


2012 Ružena Borzová | SOCIÁLNA PRÁCA

Ocenenie za aktívnu prácu pre seniorov dostala za prácu v dennom centre seniorov. So svojimi rovesníkmi dodnes účinkuje na rôznych petržalských podujatiach. Zapája ich do práce pri organizovaní charitatívnych akcií, spolupracuje s nadáciami a pre seniorov každoročne organizuje výlety.


2001 Stanislav Štepka | KULTÚRA

Stanislav Štepka je dramatik, textár, herec, spevák, režisér, riaditeľ Radošinského naivného divadla. Jeho divadelná tvorba je známa v celej krajine. Napísal desiatky divadelných inscenácií a je držiteľom ocenenia Zlaté pero a Krištáľové krídlo.


2008 Erika Brandnerová | VZDELÁVANIE

Za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou v modernej gymnastike. PhDr. Erika Brandnerová je predsedníčkou a zároveň zakladateľkou KMG Danubia. Je trénerkou 2. triedy, rozhodkyňou 1. triedy a tanečným pedagógom. Jej rukami dosiaľ prešlo množstvo detí, ktoré sa stali Majstrami Slovenska a vďaka nej sa dostali aj do slovenskej reprezentácie. Vychovala tiež množstvo profesionálnych tanečníkov, sólistov baletu či hercov.


2001 Peter a Pavol Hochschornerovci | ŠPORT

Dvojičky sú zlatí medajlisti z letných olympijských hier v Sydney v roku 2000, majstri sveta v zjazde na divokej vode v roku 1999, majstri Európy v rokoch 1998 a 2000, víťazi svetového pohára vo vodnom slalome v rokoch 1999 a 2000 a nositelia mnohých ďalších ocenení a víťazstiev. Ich prínos je preto nesporný nie len pre Petržalku, ale aj pre Slovensko.


2020 Mária Riganová | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mária Riganová je zakladateľkou projektu Rodinná zóna bez peňazí, ktorá začínala ako miestna akcia mamičiek v petržalskej lokalite Lúky, kde si vymieňali oblečenie, hračky, knihy a domáce potreby. Významnou mierou tak pomohla k vytvoreniu silnej komunity ľudí, ktorých spája práve ekológia, konkrétne recyklácia vo forme takzvaného swapu. Keďže ide o otvorenú platformu, vznikajú medzi ľuďmi priateľstvá, spolupatričnosť aj lokálpatriocizmus k Petržalke.

HARMONOGRAM A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Do 31. mája | NOMINÁCIE VEREJNOSTI

Vaše nominácie v piatich kategóriách môžete posielať od 1. apríla do 31. mája (vrátane). Prosíme, skúste byť naozaj presní a vecní. Vopred ďakujeme a piatich z vás radi odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na slávnostné septembrové podujatie s bohatým sprievodným programom a odovzdávaním ocenení pre Osobnosti Petržalky 2024.

Do 30. júna | ZASADNUTIA KOMISIÍ

Vaše nominácie kolegovia z nášho miestneho úradu skompletizujú a pripravia na vyhodnotenie. V prípade doplňujúcich otázok alebo nepresných a chýbajúcich podkladov vás budú kontaktovať. Päť hlavných kategórií už tradične vyhodnotia členovia odborných komisií nášho miestneho zastupiteľstva.

Od 10. júla | VEREJNÉ HLASOVANIE

V júli spustíme hlasovanie o Cene verejnosti, v ktorom budete môcť podporiť jednu z vybraných nominácií Osobností Petržalky 2024 a piatich z vás rovnako radi odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na septembrový galavečer. Do verejného ONLINE hlasovania budú zaradení maximálne traja vami nominovaní z každej kategórie s najvyšším počtom hlasom od hodnotiacich komisií.

Do 31. augusta | VYHODNOTENIE HLASOVANIA

Verejné online hlasovanie v kategórii Cena verejnosti bude možné do konca prázdnin. Následne ho vyhodnotíme a vyžrebujeme 10 výhercov: 5 z radov vás, ktorí ste nám pomohli s nomináciami a 5 z radov vás, ktorí ste nám pomohli s hlasovaním.

20. september | SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER

Počas tradičného podujatia s bohatým kultúrnym programom starosta Petržalky, jeho zástupkyne a poslanci mestskej časti odovzdajú ocenenia Osobnosť Petržalky 2024 v piatich hlavných kategóriách, Cenu verejnosti, Cenu Junior osobnosť, Cenu in memoriam i ďalšie pocty. Ak aj vy nominujete alebo zahlasujete za tú vašu osobnosť Petržalky, môžete byť pri tom osobne. Vopred ďakujeme!

Ako môžem podať návrh na nomináciu?

 

Najmä elektronicky cez jednoduchý elektronický formulár, ktorého vyplnenie trvá naozaj len pár minút. Ak vám viac vyhovuje papierová nominácia, môžete nám ju s potrebnými údajmi, vyhláseniami a podpismi doručiť osobne alebo poštou na adresu Miestneho úradu Petržalka.

Kto môže nominovať?

 

Petržalčania, ale aj Nepetržalčania - návštevníci Petržalky a každý, kto sa o dianie v našej mestskej časti zaujíma. Návrhy môžete podávať buď samostatne alebo aj v zastúpení vašich občianskych združení či organizácií.

Môžem nominovať viac osobností?

 

Áno, môžete a celkový počet je len na vás. Rovnako môžete nominovať aj skupinu osôb. Alebo môžete jednu osobu či skupinu nominovať viackrát v rôznych kategóriách.

Môžem doplniť údaje nominovanej osobnosti aj neskôr?

 

Nie. Prosíme, nominačné formuláre vypĺňajte a odošlite až vtedy, ak sú potrebné údaje správne a aktuálne. Ušetríte tým čas sebe aj nám. Ak by ste predsa len uviedli nejakú informáciu nesprávne, pokúsime sa vás spätne kontaktovať. Ak však uvediete chybné telefónne číslo alebo e-mail, nebude to možné.

Môžem poslať návrh na nomináciu aj po termíne?

 

Nie. Návrhy, ktoré prídu po termíne aktuálne určenom v harmonograme nebudú akceptované. Ak by sa tento termín kvôli pandémii či iným nepredvídateľným okolnostiam menil, určite dáme vedieť včas.