ĎAKUJEME ZA VAŠE HLASY PRE OSOBNOSTI PETRŽALKY 2022 | CENA VEREJNOSTI

Z 12 nominovaných osobností, ktoré odborná porota poslala do hlasovania o Cenu verejnosti v roku 2022, ste do 21. augusta vyberali iba jednu. Viac ako 1500 vašich SMS hlasov rozhodlo a meno víťaza alebo víťazky aj s laureátmi v piatich hlavných kategóriách vám prezradíme už v stredu 28. septembra na slávnostnom galavečeri.

Piatich z vás, ktorí ste nám pomohli s nomináciami a piatich z vás, ktorí ste nám pomohli s verejným hlasovaním tiež v priebehu augusta radi odmeníme malými darčekmi a pozvánkami na septembrové odovzdávanie cien pre dve osoby. Ďakujeme, vaša Petržalka

Kultúra a rozvoj spoločenského života

Tomáš Fabor

tvorca ľudového orchestra jednoduchej zábavy pre obyvateľov

Skupina LOJZO už 40 rokov plní dôležité miesto v kultúre našej krajiny a doteraz odohrala bezmála 3000 koncertov na štyroch kontinentoch. Málokto však vie, že vznikla práve v Petržalke, a preto má v repertoári desiatky skladieb o najväčšom sídlisku i živote v Bratislave. Jedným zo zakladajúcich členov je aj Tomáš Fabor, ktorý od roku 2007 pôsobí ako manažér skupiny. Pod jeho vedením v našom Dome kultúry Zrkadlový háj, kde má skupina domovskú základňu, organizuje partia skvelých ľudí podujatia ako Teplákový bál, Petržalská baretka, Mikuláš pre deti a mnohé ďalšie.

Mária Pinčíková

rozprávačka príbehov nielen z petržalského sídliska

Mária Pinčíková je známa režisérka a fotografka. Jej filmy boli ocenené na viacerých zahraničných a domácich festivaloch. Ten z roku 2021 s názvom Na značky! si vyslúžil aj nomináciu Nadácie Tatra Banky. Jej tvorba vychádza z veľkej ćasti práve z najväčšieho slovenského sídliska, na ktorom vyrastala. Momentálne pripravuje film s príznačným názvom Sídliskami, ktorého dej sa bude vo väčšine odohrávať práve v našej Petržalke.

Jozef Pöstényi

vzor nielen pre petržalskú mládež

Don Jozef Pöstényi stál pri zrode a rozvoji Saleziánskeho mládežníckeho strediska Mamateyova, ktoré v roku 2022 slávi už 25. výročie vzniku. Vďaka nie malému úsiliu, trpezlivej a obetavej práci jeho i ostatných kolegov zohralo toto miesto dôležitú úlohu v životoch množstva mladých Petržalčanov. Ich svedectvá sú zachytené aj v knihe kňaza Mariána Husára Ostatné domaľuje Boh, ktorú v roku 2009 vydalo Vydavateľstvo Don Bosco. Jozef Pöstényi však stále zostáva mladý duchom a rád sa zapája do spoločenského života v našej samospráve.

Sociálna práca a ochrana života a zdravia

Eva Baďuriková

ochrankyňa zdravia v boji so zákernou chorobou

V Petržalke žije so svojou rodinou už 38 rokov. V oblasti zdravotníctva pracuje 42 rokov, počas ktorých sa vypracovala od sestry až po námestníčku pre ošetrovateľstvo. V súčasnosti zastáva pozíciu vedúcej sestry na Klinike klinickej onkológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V špecializovanej nemocnici pracuje už 25 rokov. Celý profesijný život ju sprevádza potreba pomáhať ľuďom a túžba neustále vzdelávať seba aj ostatných. Svoju prívetivosť, odhodlanosť, kreativitu či komunikačné a koordinačné zručnosti naplno uplatňuje aj pri organizovaní odborných podujatí ako predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v onkológii. V roku 2021 získala ocenenie Biele srdce v kategórii sestra - manažér na republikovej úrovni a na svojom konte má i viacero odborných publikácií.

Ľudovít Divinec

ochranca nového života

Doktor Ľudovít Divinec pôsobil v rokoch 1980 až 2018 ako primár Neonatologickej kliniky M. Rusnáka. Na začiatku kariéry na Bezručovej ulici, po otvorení nemocnice na Antolskej práve u nás v Petržalke. Jeho rukami prešlo viac ako 100-tisíc novorodencov, o ktorých sa s láskou vždy staral. Počas svojej profesionálnej kariéry prednášal medikom priamo na klinike, vyučoval mladých lekárov na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a tiež edukoval mladé mamičky a oteckov v agende starostlivosti o novorodencov. Popri náročnej práci sa počas celého života venoval aj svojej vášni – karate. Aktuálne pôsobí ako technický riaditeľ Slovenskej federácie karate a ako medzinárodný inštruktor okinawského karate a kobudo. Doktor Divinec i na dôchodku pomáha oddeleniu nemocnice, v ktorom strávil väčšinu svojho života.

Jana Mareková

ochrankyňa mentálneho zdravia

Petržalčanka Jana Mareková je zástupkyňou občianskeho združenia Impulz, ktoré dlhodobo pôsobí v Petržalke na Turnianskej ulici a zameriava sa na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. S klientmi Impulzu sa zapája do rôznych projektov, pripravuje výstavy a pracuje s nimi v chránenej dielni, kde spoločne vyrábajú rôzne užitočné predmety. Spolupracuje aj s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky na výstave To, čo nás spája, ktorá prepája ľudí s mentálnym znevýhodnením so základnými školami. Pre svojich klientov vytvára podporujúci, útulný a podnetný priestor pre zážitkové učenie, rozvoj tvorivosti a pracovné uplatnenie. Súčasťou jej poslania je tiež snaha o premostenie sveta ľudí s mentálnym znevýhodnením so svetom väčšinovej zdravej spoločnosti.

Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu

Miroslav Cisár

riaditeľ školy so srdcom karatistu

Miroslav Cisár je srdcom aktívny Petržalčan, ktorý pôsobí ako riaditeľ Základnej školy Tupolevova v Petržalke. Je členom Výkonného výboru Slovenského zväzu karate, štatutár a hlavný tréner Športovej školy karate Bratislava. Vychoval viacerých medailistov z európskych a svetových šampionátov a dennodenne zabezpečuje chod najväčšieho a najúspešnejšieho karate klubu v Petržalke. Ako riaditeľ verejnej základnej školy dlhodobo a systematicky poskytuje zázemie pre športové kluby, folklórno-tanečný súbor Hájenka či pre členov ZUŠ Art Pegas a mnohé ďalšie organizácie, čím nielen Petržalčanom dáva naozaj široký priestor na realizáciu ich voľnočasových aktivít.

Gabriela Hochschornerová

trénerka slalomárov a milovníčka divokej vody

Gabriela Hochschornerová aktívny športový život strávila aj u nás v Petržalke, keďže jej od časov vysokej školy učaroval Dunaj. S kanoistikou začínala v univerzitnom vodáckom klube, kde sa zoznámila so svojím manželom Petrom Hochschornerom. Spolu vychovali vrcholových vodných slalomárov Petra a Pavla. Z reprezentácie Československa plynulo prešla do trénerskej činnosti vo vodnom slalome, rýchlostnej kanoistike a raftingu. Na vode i mimo nej vychovala desiatky majstrov sveta v rôznych disciplínach. Aj dnes, vo svojom dôchodkovom veku, brázdi Dunaj so skupinou nádejných vodných slalomárov vo veku 8 až 11 rokov.

Marián Kukumberg

hádzanár a reprezentant športu na svetovej úrovni

Bývalý výborný hráč Červenej hviezdy Bratislava je dvojnásobným Majstrom Československa a jeho juniorským reprezentantom. Je čestným členom Slovenského olympijského a športového výboru aj držiteľom Zlatého odznaku Slovenského olympijského výboru. Bývalý riaditeľ Športového centra polície aktuálne pôsobí ako prezident Slovenského združenia telesnej kultúry. Pod jeho vedením športovci zo Športového centra polície a Strediska štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR vybojovali historicky najviac olympijských, svetových a európskych medailí pre našu krajinu.

Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia

Mária Králiková

priekopníčka diverzity, inklúzie a technológií vo vzdelávaní

Mária Králiková donedávna pôsobila ako riaditeľka Materskej školy Iľjušinova v Petržalke a vychovala tak niekoľko generácií našich detí. Vďaka jej práci si naša verejná materská škola získala priazeň a pozornosť laickej aj odbornej verejnosti z celého Slovenska i zahraničia. Bola súčasťou pracovnej skupiny v rámci projektu UNESCO, participovala na vzniku prelomovej série publikácií Škôlka hrou a vo svojej materskej škole budovala zázemie pre deti s poruchami autistického spektra vrátane potrebných inovatívnych technológií. Svoj kolektív viedla k zmysluplnému využívaniu digitálnych prvkov výučby v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a svoje poznatky aj skúsenosti vždy rada a ochotne šírila ďalej. Práca sa pre ňu stala doslova poslaním, čo bolo a stále je vidieť a cítiť v každom kúte našej materskej školy.

Janette Motlová

bojovníčka za práva národnostných menšín

Petržalčanka Janette Motlová vedie Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju detí a mládeže. Za svoje blogy získala Novinársku cenu, v roku 2015 ocenenie Gipsy Spirit a ocenenie MOST za dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za víťazku súťaže Lektor roka 2017. Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami aj románu Cigánka. Založila neziskovú organizáciu EDUMA, vytvorila koncept Živých kníh a pracuje s deťmi v náhradných rodinách.

Hana Závodná

riaditeľka školy a aktivistka vo vzdelávaní

Hana Závodná je riaditeľkou Základnej školy Dudova v Petržalke. Je veľmi aktívna vo svojej práci, obľúbená a všetkým veľmi nápomocná. Zapája sa do mnohých projektov pre svojich žiakov i kolegov, je k nim ľudská, vždy vypočuje druhých, vie pomôcť aj pochváliť, no keď treba i pokarhať. Veľakrát myslí viac na ostatných ako na seba, čo je vidieť v každom kúte našej vzdelávacej inštitúcie. Aktuálne okrem iného vynakladá veľkú snahu na pomoc deťom ukrajinských utečencov a na hľadanie ďalších externých financií pre svoju školu, ktoré následne využíva na mnohé užitočné veci. Napríklad nové materiálno-technické vybavenie alebo výchovno-vzdelávacie pomôcky.

Životné prostredie a ochrana prírody

Vzhľadom na nízky počet nominácií v tejto kategórii sa odborná porota rozhodla do hlasovania o Cenu verejnosti nenavrhnúť nikoho. Aj táto kategória však spozná svojho víťaza na slávnostnom podujatí.

O ČOM JE OSOBNOSŤ PETRŽALKY?

Mestská časť Bratislava-Petržalka už od roku 1998 organizuje slávnostné podujatie Osobnosť Petržalky, počas ktorého sa snažíme prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie Petržalky, prispeli k šíreniu jej dobrého mena a rozvoju, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život.

KATEGÓRIE V ROKU 2022

Návrhy širokej verejnosti na ocenenie Osobnosť Petržalky 2022 je možné podávať minimálne do nedele 1. mája 2022 (vrátane), a to v piatich hlavných kategóriách: 1. Kultúra a rozvoj spoločenského života, 2. Sociálna práca a ochrana života a zdravia, 3. Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, 4. Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia a 5. Životné prostredie a ochrana prírody. Šiestu kategóriu Cena in memoriam za celoživotný prínos našej komunite navrhuje priamo starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka a o siedmej kategórii Cena verejnosti rozhodnete vy - Petržalčania a naši návštevníci vo verejnom ONLINE hlasovaní, ktoré bude dostupné priamo na tomto webe.

VYHRAJTE 10 POZVÁNOK

Piatich z vás za prijaté nominácie a piatich z vás za prijaté hlasy odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na slávnostné podujatie s odovzdávaním ocenení, ktoré plánujeme zrealizovať počas septembra 2022. Vopred vám ĎAKUJEME za všetky vaše nominácie na skutočné osobnosti Petržalky, ktoré nám môžete doručiť naozaj pohodlne a rýchlo, len v priebehu niekoľkých kliknutí a minút prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára. Ak by vám ale viac vyhovovala papierová nominácia, klasický formulár nám môžete doručiť osobne alebo poštou na adresu Miestneho úradu Petržalka.

PREDSTAVUJEME VÁM OSOBNOSTI PETRŽALKY 2021

HISTÓRIA OSOBNOSTI PETRŽALKY

Od roku 1998 sme spoločne ocenili už desiatky Osobností Petržalky. Pozrite sa na výber desiatich z nich a ak poznáte niekoho podobného vo svojom okolí, čakáme na vašu nomináciu. Úplný zoznam ocenených Osobností Petržalky nájdete TU.


Vybraní víťazi predošlých rokov


2009 Kamil Peteraj | KULTÚRA

Je rodený Petržalčan a Petržalka dodnes prevláda v jeho spomienkach, čo sa odzrkadľuje v jeho fenomenálnej tvorbe. Kamil Peteraj nikdy nezabudol na to, odkiaľ pochádza. Veď fakt, že je Petržalčan, pri každej príležitosti aj hrdo zdôrazňuje. To má mimoriadny prínos pre mladých Petržalčanov, ktorí nemajú vzťah k svojmu rodisku a súčasne tak reprezentuje našu mestskú časť. Je autorom viacerých literárnych či hudobných textov, za ktoré získal niekoľko ocenení. V súčasnosti pracuje v reklamnom priemysle.


2018 Ľubica Kaiserová | SOCIÁLNA PRÁCA

Ľubica Kaiserová, prezývaná aj „mama všetkých predčasniatok z Antolskej“ svoju prácu neberie ako povolanie, ale ako poslanie. Od začiatku jej k srdcu prirástli bábätká, ktoré po predčasnom pôrode často nevážili ani celé kilo. Práca s malinkými bojovníkmi je veľmi náročná nielen fyzicky, ale najmä psychicky. Pani Ľubka sa svojmu životnému poslaniu venuje už viac ako 25 rokov. V súčasnosti pôsobí ako staničná sestra na JIS pre novorodencov v nemocnici sv. Cyrila a Metoda.


2006 Marián Kochanský | KULTÚRA

Marián Kochanský bol slovenský hudobník, skladateľ a spevák, známy ako líder skupiny Lojzo. Od detstva hral na akordeóne. Bol vedúcim domova dôchodcov a organizačným pracovníkom kultúrnych zariadení. Jeho najznámejšou piesňou, ktorú nahral spolu so skupinou Elán, je „Že mi je ľúto”.


2016 Zuzana Milátová | SOCIÁLNA PRÁCA

Zuzana Milátová je spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Priama práca s deťmi a mládežou v uliciach Petržalky neformálnym a preventívnym spôsobom sa stala jej vášňou. Občianske združenie KASPIAN u nás pôsobí od roku 2007 a jeho konkrétne aktivity v sociálnej práci majú dosah zhruba na 400 detí a mladých ľudí ročne.


2003 Daniel Hevier | KULTÚRA

Známeho spisovateľa netreba dvakrát predstavovať. Daniel Hevier svoj život zasvätil písaniu, založil vlastné vydavateľstvo Hevi a vydal viac ako sto kníh. Autor je na Slovensku považovaný za priekopníka tvorivého písania. V súčasnosti organizuje tiež viacero workshopov. So svojimi čitateľmi je v pravidelnom a úzkom kontakte na sociálnych sieťach.


2012 Ružena Borzová | SOCIÁLNA PRÁCA

Ocenenie za aktívnu prácu pre seniorov dostala za prácu v dennom centre seniorov. So svojimi rovesníkmi dodnes účinkuje na rôznych petržalských podujatiach. Zapája ich do práce pri organizovaní charitatívnych akcií, spolupracuje s nadáciami a pre seniorov každoročne organizuje výlety.


2001 Stanislav Štepka | KULTÚRA

Stanislav Štepka je dramatik, textár, herec, spevák, režisér, riaditeľ Radošinského naivného divadla. Jeho divadelná tvorba je známa v celej krajine. Napísal desiatky divadelných inscenácií a je držiteľom ocenenia Zlaté pero a Krištáľové krídlo.


2008 Erika Brandnerová | VZDELÁVANIE

Za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou v modernej gymnastike. PhDr. Erika Brandnerová je predsedníčkou a zároveň zakladateľkou KMG Danubia. Je trénerkou 2. triedy, rozhodkyňou 1. triedy a tanečným pedagógom. Jej rukami dosiaľ prešlo množstvo detí, ktoré sa stali Majstrami Slovenska a vďaka nej sa dostali aj do slovenskej reprezentácie. Vychovala tiež množstvo profesionálnych tanečníkov, sólistov baletu či hercov.


2001 Peter a Pavol Hochschornerovci | ŠPORT

Dvojičky sú zlatí medajlisti z letných olympijských hier v Sydney v roku 2000, majstri sveta v zjazde na divokej vode v roku 1999, majstri Európy v rokoch 1998 a 2000, víťazi svetového pohára vo vodnom slalome v rokoch 1999 a 2000 a nositelia mnohých ďalších ocenení a víťazstiev. Ich prínos je preto nesporný nie len pre Petržalku, ale aj pre Slovensko.


2020 Mária Riganová | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mária Riganová je zakladateľkou projektu Rodinná zóna bez peňazí, ktorá začínala ako miestna akcia mamičiek v petržalskej lokalite Lúky, kde si vymieňali oblečenie, hračky, knihy a domáce potreby. Významnou mierou tak pomohla k vytvoreniu silnej komunity ľudí, ktorých spája práve ekológia, konkrétne recyklácia vo forme takzvaného swapu. Keďže ide o otvorenú platformu, vznikajú medzi ľuďmi priateľstvá, spolupatričnosť aj lokálpatriocizmus k Petržalke.

HARMONOGRAM A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Harmonogram

Do 1. mája | NOMINÁCIE VEREJNOSTI

Vaše nominácie v piatich kategóriách môžete posielať až do nedele 1. mája (vrátane). Prosíme, skúste byť naozaj presní a vecní. Vopred ĎAKUJEME a piatich z vás radi odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na slávnostné podujatie s odovzdávaním ocenení pre Osobnosti Petržalky 2022, ktoré predbežne plánujeme na september 2022.

Do 19. júna | ZASADNUTIA KOMISIÍ

Vaše nominácie kolegovia z nášho miestneho úradu skompletizujú a pripravia na vyhodnotenie. V prípade doplňujúcich otázok alebo nepresných a chýbajúcich podkladov vás budú kontaktovať. Päť hlavných kategórií už tradične vyhodnotia členovia odborných komisií nášho miestneho zastupiteľstva.

Od 1. júla | VEREJNÉ HLASOVANIE

Od piatka 1. júla plánujeme spustiť hlasovanie o Cene verejnosti, v ktorom budete môcť podporiť jednu z Osobností Petržalky 2022 a piatich z vás rovnako radi odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na septembrový galavečer. Do verejného ONLINE hlasovania budú zaradení maximálne traja vami nominovaní z každej kategórie s najvyšším počtom hlasom od hodnotiacich komisií.

Do 21. augusta | VYHODNOTENIE HLASOVANIA

Verejné online hlasovanie v kategórii Cena verejnosti bude možné do nedele 21. augusta 2022 (vrátane). Následne vyžrebujeme 10 výhercov: 5 z radov vás, ktorí ste nám pomohli s nomináciami a 5 z radov vás, ktorí ste nám pomohli s hlasovaním. Ďakujeme, ste skvelí

28. september | SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER

Počas tradičného podujatia starosta Petržalky, jeho zástupkyne a poslanci mestskej časti odovzdajú ocenenia Osobnosť Petržalky 2022 v piatich hlavných kategóriách, Cenu verejnosti, Cenu in memoriam i ďalšie pocty. Ak aj vy nominujete alebo zahlasujete za tú vašu osobnosť Petržalky, môžete byť pri tom osobne. Vopred ĎAKUJEME

Pravidlá a štatút súťaže

Ako môžem podať návrh na nomináciu?

 

Najmä elektronicky cez jednoduchý elektronický formulár, ktorého vyplnenie trvá naozaj len pár minút, stačí kliknúť TU. Ale aj prostredníctvom podateľne miestneho úradu, ak si stiahnete jeho papierovú verziu, stačí kliknúť TU.

Kto môže nominovať?

 

Petržalčania, ale aj Nepetržalčania - návštevníci Petržalky a každý, kto sa o dianie v našej mestskej časti zaujíma. Návrhy môžete podávať buď samostatne alebo aj v zastúpení vašich občianskych združení či organizácií.

Môžem nominovať viac osobností?

 

Áno, môžete a celkový počet je len na vás. Rovnako môžete nominovať aj skupinu osôb. Alebo môžete jednu osobu či skupinu nominovať viackrát v rôznych kategóriách. Pre každú nomináciu však treba vyplniť samostatný formulár.

Môžem doplniť údaje nominovanej osobnosti aj neskôr?

 

Nie. Prosíme, nominačné formuláre vypĺňajte a odošlite až vtedy, ak sú potrebné údaje správne a aktuálne. Ušetríte tým čas sebe aj nám. Ak by ste predsa len uviedli nejakú informáciu nesprávne, pokúsime sa vás spätne kontaktovať. Ak však uvediete chybné telefónne číslo alebo e-mail, nebude to možné.

Môžem poslať návrh na nomináciu aj po termíne?

 

Nie. Návrhy, ktoré prídu po termíne aktuálne určenom v harmonograme nebudú akceptované. Ak by sa tento termín kvôli pandémii či iným nepredvídateľným okolnostiam menil, určite dáme vedieť včas.