Momentálne prebieha zasadanie komisií. Verejné hlasovanie spustíme už čoskoro.

PREDSTAVUJEME VÁM ĎALŠIE OSOBNOSTI PETRŽALKY | 2023

Už 25. ročník ankety Osobnosť Petržalky je úspešne za nami. Spoznali sme tak mená ďalších šiestich osobností zeleného sídliska, vďaka ktorým sa nám všetkým v našej spoločnej komunite žije opäť o čosi lepšie. Ďakujeme, že ste nám opäť pomohli predstaviť ich inšpiratívne príbehy mestu i svetu. A nezabudnite, nominácie pre Osobnosť Petržalky 2024 začneme zbierať začiatkom budúceho roka.

Martin Kubala

Záchranca petržalských bunkrov

Od roku 2011 s partiou kamarátov pracuje na postupnej rekonštrukcii bunkra B-S 4 Lány, jedného z objektov československého opevnenia, ktoré bolo vybudované krátko pred vypuknutím 2. svetovej vojny v bratislavskej Petržalke. Cieľom je zrekonštruovať bunker do pôvodnej podoby z roku 1938.

Martin Kubala ako predseda občianskeho združenia (OZ) Múzeum petržalského opevnenia (MPO) vybudoval v mestskej časti stabilné zázemie pre fanúšikov histórie z obdobia 2. svetovej vojny. Bunker B-S 4 Lány dnes slúži ako autentické múzeum s výnimočnými a často unikátnymi exponátmi, ktoré láka nielen slovenských a zahraničných turistov, ale pomáha aj pri vzdelávaní študentov v rámci hodín dejepisu.

Martin Kubala

Kultúra a rozvoj spoločenského života

Michal Berta

Ochranca mladých „v problémoch“

Od roku 2016 pôsobí ako terénny sociálny pracovník v klube KASPIAN, ktorý je zameraný na prácu s deťmi a mladými ľuďmi v ohrození v Petržalke. Michal Berta s mladými ľuďmi pracuje na ulici, na športoviskách, je im nápomocný v bežných i náročných situáciách vo vzťahoch, v škole, v rodine. Svoju pozornosť a osvetu smeruje na svoje dve „srdcové“ témy: radikalizáciu mladých a znižovanie rizík spojených s užívaním návykových látok. V teréne mladým ľuďom poskytuje morálnu podporu, ale aj krízovú intervenciu. S tímom kolegov realizuje workshopy k téme znižovania rizík spojených s užívaním návykových látok na ZŠ s SŠ. Ako neposlanec je členom komisie pre oblasť športu mestskej časti Petržalka.

Michal Berta

Sociálna práca a ochrana života a zdravia

Viktor Milata

Kapacita chemického vysokého školstva

Profesor Ing. Viktor Milata, DrSc. pôsobí na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý od roku 2017 aj vedie.

Je tiež čestným predsedom Slovenskej chemickej spoločnosti a posudzovateľom vo viac ako 20 vedeckých časopisoch a grantových agentúrach.

Za svoju prácu získal mnohé ocenenia, medzi inými Medailu M. Curie Sklodowskej udelenú Poľskou chemickou spoločnosťou vo Varšave či Čestné uznanie za dlhoročnú nezištnú podporu a pomoc škole pre zrakovo postihnutých žiakov. Tento rok mu bola udelená Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách.

Viktor Milata

Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia

Viliam Kálmán

Ikona petržalského futbalu

Viliam Kálmán celý svoj aktívny život prežil v Petržalke a viac ako 55 rokov sa venoval petržalskému futbalu.

Spolu s bratom Františkom od detstva hrávali za SKS – predchodcu Inter ZŤS a neskôr FC Petržalka. Po skončení aktívnej činnosti sa opäť vrátil na futbalový štadión v Petržalke – tentoraz ako masér A mužstva. Bol oporou ligového mužstva Artmedia Petržalka, s ktorou ako člen realizačného tímu získal dva majstrovské tituly a dvakrát vyhral Slovenský pohár. Spolupracoval s Vladimírom Weissom st., ktorý si ho vybral ako maséra aj do národného mužstva.

V závere kariéry športového maséra sa rozhodol svoje skúsenosti opäť poskytnúť svojmu klubu FC Petržalka.

Viliam Kálmán

Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu

Stanislav Pešek

Nezištný dobrovoľník

Stanislav Pešek je predsedom občianskeho združenia Dobrovoľná civilná ochrana., ktoré množstvo aktivít realizuje práve v našej mestskej časti. V rámci svojej nezištnej práce tak koordinuje viac ako 150 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Spolu s nimi sa napríklad podieľal na pomoci pri zvládaní pandémie Covid-19. Po vypuknutí vojenského konfliktu u našich východných susedov zase pomáhali zabezpečovať humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, pomoc na hranici a zabezpečovanie dočasných ubytovacích zariadení. Podieľali sa aj na odstraňovaní následkov tornáda v susednom Česku, či na zabezpečovaní návštevy pápeža v Petržalke.

Stanislav Pešek je pre dobrovoľníkov vzorom. Ukazuje, že aj z mála sa dá zrealizovať veľa dobrého.

Stanislav Pešek

Cena verejnosti

Miroslav Celler

Neoddeliteľnou súčasťou Petržalky sú aj osobnosti, ktoré už, žiaľ, nie sú medzi nami, ale významne sa zaslúžili o to, aby bola Petržalka lepším miestom pre život. O to viac ďakujeme tým, ktorí nezabúdajú na činy a výsledky svojich zosnulých blízkych. Tento rok sme sa rozhodli oceniť Petržalčana Miroslava Cellera, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 32 rokov začiatkom januára.

Miroslav Celler bol profesionálnym hráčom squashu, je šesťnásobným a úradujúcim majstrom Slovenska. Okrem toho bol osembásobným juniorským šampiónom krajiny, v európskych juniorských rebríčkoch bol najvyššie na 5. mieste. Jeho pracovná kariéra bola spojená so stavebníctvom, poskytoval sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu a realít, a tiež realizoval rôzne stavebné činnosti. V marci 2022 nastúpil na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde pôsobil ako koordinátor na projekte Plánu obnovy a odolnosti.

Miroslav, ďakujeme a odpočívaj v pokoji. Tvoja Petržalka

Miroslav Celler

In memoriam

Životné prostredie a ochrana prírody

Vzhľadom na nízky počet nominácií v tejto kategórii sa odborná porota rozhodla do hlasovania o Cenu verejnosti nenavrhnúť nikoho a samostatnú kategóriu v tomto roku zároveň nevyhodnotiť.

O ČOM JE OSOBNOSŤ PETRŽALKY?

Mestská časť Bratislava-Petržalka už od roku 1998 organizuje slávnostné podujatie Osobnosť Petržalky, počas ktorého sa snaží prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do jej histórie, prispeli k šíreniu jej dobrého mena a rozvoju, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život.

KATEGÓRIE V ROKU 2024

Návrhy širokej verejnosti na ocenenie Osobnosť Petržalky 2024 je možné podávať do piatka 31. mája 2024 (vrátane), a to v piatich hlavných kategóriách: 1. Kultúra a rozvoj spoločenského života, 2. Sociálna práca a ochrana života a zdravia, 3. Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, 4. Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia a 5. Životné prostredie a ochrana prírody. Šiestu kategóriu cena In memoriam za celoživotný prínos našej komunite navrhuje priamo starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka, o kategóriách Cena verejnosti a Junior osobnosť Petržalky rozhodnete vy - Petržalčania a naši návštevníci vo verejnom ONLINE hlasovaní, ktoré bude dostupné priamo na tomto webe.

VYHRAJTE 10 POZVÁNOK

Piatich z vás za prijaté nominácie a piatich z vás za prijaté hlasy odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na slávnostné podujatie s odovzdávaním ocenení, ktoré sa uskutoční 20. septembra. Vopred vám ĎAKUJEME za všetky vaše nominácie na skutočné osobnosti Petržalky, ktoré nám môžete doručiť naozaj pohodlne a rýchlo, len v priebehu niekoľkých kliknutí a minút prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára. Ak by vám ale viac vyhovovala papierová nominácia, klasický formulár nám môžete doručiť osobne alebo poštou na adresu Miestneho úradu Petržalka.

VIDEOVIZITKY OSOBNOSTÍ PETRŽALKY 2023

HISTÓRIA OSOBNOSTI PETRŽALKY

Od roku 1998 sme spoločne ocenili už desiatky Osobností Petržalky. Pozrite sa na výber desiatich z nich a ak poznáte niekoho podobného vo svojom okolí, čakáme na vašu nomináciu. Úplný zoznam ocenených Osobností Petržalky nájdete TU.


Vybraní víťazi predošlých rokov


2009 Kamil Peteraj | KULTÚRA

Je rodený Petržalčan a Petržalka dodnes prevláda v jeho spomienkach, čo sa odzrkadľuje v jeho fenomenálnej tvorbe. Kamil Peteraj nikdy nezabudol na to, odkiaľ pochádza. Veď fakt, že je Petržalčan, pri každej príležitosti aj hrdo zdôrazňuje. To má mimoriadny prínos pre mladých Petržalčanov, ktorí nemajú vzťah k svojmu rodisku a súčasne tak reprezentuje našu mestskú časť. Je autorom viacerých literárnych či hudobných textov, za ktoré získal niekoľko ocenení. V súčasnosti pracuje v reklamnom priemysle.


2018 Ľubica Kaiserová | SOCIÁLNA PRÁCA

Ľubica Kaiserová, prezývaná aj „mama všetkých predčasniatok z Antolskej“ svoju prácu neberie ako povolanie, ale ako poslanie. Od začiatku jej k srdcu prirástli bábätká, ktoré po predčasnom pôrode často nevážili ani celé kilo. Práca s malinkými bojovníkmi je veľmi náročná nielen fyzicky, ale najmä psychicky. Pani Ľubka sa svojmu životnému poslaniu venuje už viac ako 25 rokov. V súčasnosti pôsobí ako staničná sestra na JIS pre novorodencov v nemocnici sv. Cyrila a Metoda.


2006 Marián Kochanský | KULTÚRA

Marián Kochanský bol slovenský hudobník, skladateľ a spevák, známy ako líder skupiny Lojzo. Od detstva hral na akordeóne. Bol vedúcim domova dôchodcov a organizačným pracovníkom kultúrnych zariadení. Jeho najznámejšou piesňou, ktorú nahral spolu so skupinou Elán, je „Že mi je ľúto”.


2016 Zuzana Milátová | SOCIÁLNA PRÁCA

Zuzana Milátová je spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Priama práca s deťmi a mládežou v uliciach Petržalky neformálnym a preventívnym spôsobom sa stala jej vášňou. Občianske združenie KASPIAN u nás pôsobí od roku 2007 a jeho konkrétne aktivity v sociálnej práci majú dosah zhruba na 400 detí a mladých ľudí ročne.


2003 Daniel Hevier | KULTÚRA

Známeho spisovateľa netreba dvakrát predstavovať. Daniel Hevier svoj život zasvätil písaniu, založil vlastné vydavateľstvo Hevi a vydal viac ako sto kníh. Autor je na Slovensku považovaný za priekopníka tvorivého písania. V súčasnosti organizuje tiež viacero workshopov. So svojimi čitateľmi je v pravidelnom a úzkom kontakte na sociálnych sieťach.


2012 Ružena Borzová | SOCIÁLNA PRÁCA

Ocenenie za aktívnu prácu pre seniorov dostala za prácu v dennom centre seniorov. So svojimi rovesníkmi dodnes účinkuje na rôznych petržalských podujatiach. Zapája ich do práce pri organizovaní charitatívnych akcií, spolupracuje s nadáciami a pre seniorov každoročne organizuje výlety.


2001 Stanislav Štepka | KULTÚRA

Stanislav Štepka je dramatik, textár, herec, spevák, režisér, riaditeľ Radošinského naivného divadla. Jeho divadelná tvorba je známa v celej krajine. Napísal desiatky divadelných inscenácií a je držiteľom ocenenia Zlaté pero a Krištáľové krídlo.


2008 Erika Brandnerová | VZDELÁVANIE

Za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou v modernej gymnastike. PhDr. Erika Brandnerová je predsedníčkou a zároveň zakladateľkou KMG Danubia. Je trénerkou 2. triedy, rozhodkyňou 1. triedy a tanečným pedagógom. Jej rukami dosiaľ prešlo množstvo detí, ktoré sa stali Majstrami Slovenska a vďaka nej sa dostali aj do slovenskej reprezentácie. Vychovala tiež množstvo profesionálnych tanečníkov, sólistov baletu či hercov.


2001 Peter a Pavol Hochschornerovci | ŠPORT

Dvojičky sú zlatí medajlisti z letných olympijských hier v Sydney v roku 2000, majstri sveta v zjazde na divokej vode v roku 1999, majstri Európy v rokoch 1998 a 2000, víťazi svetového pohára vo vodnom slalome v rokoch 1999 a 2000 a nositelia mnohých ďalších ocenení a víťazstiev. Ich prínos je preto nesporný nie len pre Petržalku, ale aj pre Slovensko.


2020 Mária Riganová | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mária Riganová je zakladateľkou projektu Rodinná zóna bez peňazí, ktorá začínala ako miestna akcia mamičiek v petržalskej lokalite Lúky, kde si vymieňali oblečenie, hračky, knihy a domáce potreby. Významnou mierou tak pomohla k vytvoreniu silnej komunity ľudí, ktorých spája práve ekológia, konkrétne recyklácia vo forme takzvaného swapu. Keďže ide o otvorenú platformu, vznikajú medzi ľuďmi priateľstvá, spolupatričnosť aj lokálpatriocizmus k Petržalke.

HARMONOGRAM A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Do 31. mája | NOMINÁCIE VEREJNOSTI

Vaše nominácie v piatich kategóriách môžete posielať od 1. apríla do 31. mája (vrátane). Prosíme, skúste byť naozaj presní a vecní. Vopred ďakujeme a piatich z vás radi odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na slávnostné septembrové podujatie s bohatým sprievodným programom a odovzdávaním ocenení pre Osobnosti Petržalky 2024.

Do 30. júna | ZASADNUTIA KOMISIÍ

Vaše nominácie kolegovia z nášho miestneho úradu skompletizujú a pripravia na vyhodnotenie. V prípade doplňujúcich otázok alebo nepresných a chýbajúcich podkladov vás budú kontaktovať. Päť hlavných kategórií už tradične vyhodnotia členovia odborných komisií nášho miestneho zastupiteľstva.

Od 10. júla | VEREJNÉ HLASOVANIE

V júli spustíme hlasovanie o Cene verejnosti, v ktorom budete môcť podporiť jednu z vybraných nominácií Osobností Petržalky 2024 a piatich z vás rovnako radi odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na septembrový galavečer. Do verejného ONLINE hlasovania budú zaradení maximálne traja vami nominovaní z každej kategórie s najvyšším počtom hlasom od hodnotiacich komisií.

Do 31. augusta | VYHODNOTENIE HLASOVANIA

Verejné online hlasovanie v kategórii Cena verejnosti bude možné do konca prázdnin. Následne ho vyhodnotíme a vyžrebujeme 10 výhercov: 5 z radov vás, ktorí ste nám pomohli s nomináciami a 5 z radov vás, ktorí ste nám pomohli s hlasovaním.

20. september | SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER

Počas tradičného podujatia s bohatým kultúrnym programom starosta Petržalky, jeho zástupkyne a poslanci mestskej časti odovzdajú ocenenia Osobnosť Petržalky 2024 v piatich hlavných kategóriách, Cenu verejnosti, Cenu Junior osobnosť, Cenu in memoriam i ďalšie pocty. Ak aj vy nominujete alebo zahlasujete za tú vašu osobnosť Petržalky, môžete byť pri tom osobne. Vopred ďakujeme!

Ako môžem podať návrh na nomináciu?

 

Najmä elektronicky cez jednoduchý elektronický formulár, ktorého vyplnenie trvá naozaj len pár minút, stačí kliknúť TU. Ak vám viac vyhovuje papierová nominácia, môžete nám ju s potrebnými údajmi, vyhláseniami a podpismi doručiť osobne alebo poštou na adresu Miestneho úradu Petržalka.

Kto môže nominovať?

 

Petržalčania, ale aj Nepetržalčania - návštevníci Petržalky a každý, kto sa o dianie v našej mestskej časti zaujíma. Návrhy môžete podávať buď samostatne alebo aj v zastúpení vašich občianskych združení či organizácií.

Môžem nominovať viac osobností?

 

Áno, môžete a celkový počet je len na vás. Rovnako môžete nominovať aj skupinu osôb. Alebo môžete jednu osobu či skupinu nominovať viackrát v rôznych kategóriách.

Môžem doplniť údaje nominovanej osobnosti aj neskôr?

 

Nie. Prosíme, nominačné formuláre vypĺňajte a odošlite až vtedy, ak sú potrebné údaje správne a aktuálne. Ušetríte tým čas sebe aj nám. Ak by ste predsa len uviedli nejakú informáciu nesprávne, pokúsime sa vás spätne kontaktovať. Ak však uvediete chybné telefónne číslo alebo e-mail, nebude to možné.

Môžem poslať návrh na nomináciu aj po termíne?

 

Nie. Návrhy, ktoré prídu po termíne aktuálne určenom v harmonograme nebudú akceptované. Ak by sa tento termín kvôli pandémii či iným nepredvídateľným okolnostiam menil, určite dáme vedieť včas.